تصاوير منتخب

فدراسیون بین المللی مترجمان(FIT)چیست؟

 

فدراسیون بین المللی مترجمان(FIT)چیست؟
The Federation of International Translators
⚜️فدراسیون بین المللی مترجمان در سال ۱۹۵۳ در پاریس توسط “پیر فرانس کالی” تاسیس شد. این انجمن‌ از ۵۰ کشور دنیا عضو دارد. این فدراسیون برای ۶۰۰۰۰ مترجم عضو این انجمن‌ها در هر ۵ قاره دنیا منافع مادی و غیر‌مادی را فراهم می‌سازد.